What is ARDF

Какво е радиозасичане

Радиозасичането ( ARDF ) е спорт, който обединява умения за откриване на радиопредаватели, посредством използването на апаратура (приемник ) за локализирането им, и умения за боравене с карта и компас и ориентиране, голяма роля за крайното класиране играе и физическото състояние на състезателя (визиращо бързото придвижване между отделните предаватели). Това е времево ориентирано състезание , в което състезателите се състезават помежду си, като този който е избрал най-краткия маршрут по който би могъл да намери ( "събере" ) всички предаватели ( наричани още "лисици", от където идва и другото име на спорта "Лов на лисици" ). Спортът е най-популярен в Европа, Китай,Казакстан, Япония, като в голяма част от тези страни е част от физкултурната програма на образователната система.

История

Радиозасичането първоначално възниква в страните от Източна Европа в края на 1950 г. Популярността на спорта расте лавинообразно, като до 1970 г. вече има проведени няколко Европейски първенства, а през 1980 г. се провежда първото Световно първенсто в Полша, където участие взимат състезатели от цяла Европа и Азия. През 1990 г. САЩ се присъединяват към голямото семейство на радиозасичането, а през 2000 г. се състоя и първото Световно първенстово проведено извън Европа - в Китай. С всяка година расте броят на състезателите на големите форуми, като на Световното първенсто през 2004 г. в Чехия участие вземат 400 човека от 29 страни, а на Световно първенство в България през 2006 г. участие вземат над 500 състезатели от 32 държави на четири континента.

Правила

Правилата на спорта са еднакви във всички страни, с малки промени в някои от тях, които са одобрени от работната група на IARU . Състезанията по радиозасичане се провеждат както в пресечен терен, така и в градски паркове включително и населени места ( основно с цел популяризиране на спорта ). Всеки състезател получава подробна топографска карта на района на състезанието с отбелязани на нея единствено Старт ( отбелязан на картата с триъгълник) и Финал ( отболязан на картата с два концентрични кръга ). Местоположението на предавателите ( лисиците ) не се отбелязва на картата и е неизвестно за състезателите. Всеки предавател излъчва сигнал посредством Морзова азбука, като сигнала на предавателите е различен и по този начин състезателите разграничават и разпознават предавателите. Предавателите са 5 на брой ( плюс 1 финален, намиращ се в началото на финалния коридор ) и работят в т.н. "цикъл", всеки предавател излъчва 1 минута след това 4 почива и след това отново излъчва и се получава работен цикъл от 5 мин , в които всеки предавател излъчва сигнала си по 1 път. В зависимост от възрастовата група състезателя трябва да намери 2,3,4 или всичките 5 предавателя и след това по възможно най-краткият път да достигне до финалната линия. Състезанието се провежда на два различни обхвата в различни дни - "два метра" 144 MHz и "осемдесет метра" 3,5 MHz, като за различните обхвати се използват различни приемници.

Възрастови групи

Състезател категория М70

Състезателите се разделят на следните възрастови групи и търсят съответният брой предаватели:

 • М19 - Мъже на възраст 19 г. и по-млади, 4 предавателя
 • М21 - Мъже на всяка възраст, 5 предавателя
 • М40 - Мъже на възраст 40 г. и по-възрастни, 4 предавателя
 • М50 - Mъже възраст от 50 г. и по-възрастни, 4 предавателя
 • М60 - Мъже възраст 60 г. и по-възрастни, 3 предавателя
 • М70 - Мъже възраст 70 г. и по-възрастни, 3 предавателя
 • Ж19 - жени на възраст 19 г. и по-млади, 4 предавателя
 • Ж21 - жени от всяка възраст, 4 предавателя
 • Ж35 - жени на възраст 35 г. години, 4 предавателя
 • Ж50 - жени на възраст 50 г. и по-възрастни, 3 предавателя
 • Ж60 - жени на възраст 60 г. и по-възрастни, 3 предавателя

 

Оборудване

1. Предаватели ( "лисици" )

Излъчващите устройства ( предаватели ; "лисици" ) имат ниска изходна мощност и могат да излъчват и на двата обхвата 144 MHz и 3.5 MHz. Предаванията се извършват посредством Морзова азбука. Всеки предавател излъчва уникален идентификационен код, лесен за разпознаване, дори от хора незапознати с телеграфната азбука .Всички предаватели работят на една честота, като продължителността на тяхното излъчване е по 1 минута за всеки, след като всеки е работил по 1 мин. се затваря 1 цикъл след което започва нов такъв ( при започване излъчване на предавател номер 1 ). При откриване на предавателя, в радиус на 1-2 метра около него има контролен знак ("фенер"), към който е закрепено маркиращо устройство или перфоратор чрез който състезателя удостоверява, че е открил дадения предавател.

2. Приемници

Приемника е устройството посредством, което състезателя приема сигнала изпратен от предавателите и локализира тяхното местоположение чрез пеленговане. За различните обхвати 144 MHz и 3.5 MHz се използват различни приемащи устройства, различни както по честота на засичане така и по форма и големина.

Приемник 3,5 MHz 

Приемник 144 MHz